3 เมษายน 2562 เก็บขยะตกค้างชายหาดระยอง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1536018

รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตกค้างในระบบนิเวศชายหาดที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ที่ชายหาดแหลมเจริญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะตกค้างในทะเลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ประเทศไทยมีสถิติมีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก จังหวัดระยองมีชายหาดที่ยาวกว่า 100 กม.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาดของจังหวัดดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนและรวมพลังของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจิตอาสา จังหวัดระยอง ในการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาฟื้นฟูชายหาด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่ตลอดเวลา.